Hållbarhet

För oss på Multiform är hållbarhet en del av vårt DNA. Våra kök kännetecknas av tidlös design, noggrant utvalda material och ett kompromisslöst utförande som har sina rötter i stolta snickeritraditioner. Multiform är köksklassikern som håller i decennier – precis som de bästa möbelklassikerna.

Lång leveranstid minimerar förbrukning av naturens resurser. Det samma gör vår dagliga insats för hållbara lösningar. Det gäller allt från certifiering av trä till förbrukning av energi och avfallssortering.

“På Multiform ska vi alltid leverera det allra bästa när det gäller kvalitet och design på ett miljömässigt säkert sätt. Därför begränsar vi våra transportsträckor, använder miljövänliga produkter och arbetar oss varje dag närmare att bli ett koldioxidneutralt företag.””

Allan Meyer, CEO

Byggda för att hålla i generationer

När vi köper trä ser vi naturligtvis till att det följer EUTR-lagstiftningen. Europeiska unionens timmerförordning (EUTR) är EU:s förordning för att motverka handeln med olagligt avverkat timmer och trävaror från sådant timmer. Man har tänkt på klimatet, djuren och växterna, och skogen ska som minimum kunna reproducera sig själv. Skogscertifieringssystemet handlar också om de människor som arbetar i och lever i och av skogen vad gäller rättigheter, säkerhet och hälsa.

secondhand kitchen

Ett Multiform-kök förtjänar att användas i generationer. Det är en köksklassiker som är byggd för att hålla. Att hålla i vardagen och hålla för livet. Hela livet. Precis som de bästa möbelklassikerna.

Livslång kvalitetsmässig hållbarhet och miljömässig hållbarhet är två sidor av samma mynt för oss. Därför betyder det inte bara något för oss, utan också för världens resurser, att våra kök får nya hem när en bostad exempelvis byggs om eller får nya ägare. Därför är det ett helt naturligt val att vi ställer vår webbplats till förfogande för privatpersoner som vill sälja eller köpa ett begagnat Multiform-kök. På så vis kan en ny familj få stor glädje av ett Multiform secondhand kitchen.

”Tendensen pekar mot att det blir allt viktigare att äga sådant som är tillverkat för att hålla. Därför växer efterfrågan hela tiden på begagnade kvalitetsprodukter som utstrålar karaktär, historia och minnen.”

Jill Hawkins, lifestyle futures expert, The Future Thief

Kök med historia och själ

Ur vårt perspektiv som människor måste och kommer det framöver att handla om att skapa och utveckla hållbara produkter – och om att prioritera sådana som inger mening och förmedlar berättelser. Lyx i framtiden kan vara den frihet och flexibilitet som erbjuds genom produkter som designats för att hålla – vi kommer att värdesätta dem eftersom vi kan njuta av dem utan att bekymra oss.

Vi är så mycket mer medvetna om var våra fasta installationer, vår inredning och våra möbler kommer ifrån, och vi är mer och mer noggranna med varje beslut vi tar, speciellt om de innebär högre kostnader, såsom ett nytt kök. För att kunna bestämma oss vill vi känna oss säkra på att det vi köper är anskaffat och producerat på ett hållbart sätt, utformat för att hålla och tillverkat med skicklighet och omsorg.

Ambitiösa mål

På Multiform arbetar vi med en rad ambitiösa mål som både riktar sig mot våra medarbetare och ut mot vår omgivning. De är beskrivna i vår strategi och vår Code of Conduct.

Vi arbetar fokuserat med följande mål: Mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), Mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion), Mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna) och Mål 16 (Fredliga och inkluderande samhällen).

Bakom varje unikt kök från Multiform står ett team av de duktigaste möbelhantverkarna. Därför är bra arbetsförhållanden, fortsatt utveckling av kompetens och respekt för det enkla ett naturligt fokusområde för Multiform. Endast det skickligaste teamet kan skapa bästa tänkbara resultat.

Läs vår hållbarhetsredovisning 2023 här.

Vår visselblåsartjänst

Vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer. Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot de etiska riktlinjerna. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Klicka här för att rapportera ett visselblåsarärende eller skriv in följande adress i din webbläsare: https://report.whistleb.com/se/ballingslovinternational

För mer information om:

Vårt visselblåsarsystem är ett slutet system som tillhandahålls av den oberoende externa tredje parten WhistleB Whistleblowing Centre AB (”WhistleB”). Systemet är helt fristående från vårt intranät och vår webbplats. Alla meddelande krypteras. För att säkerställa anonymiteten hos avsändaren sparar WhistleB inte IP-adresser eller annan meta-data.