Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som vi behandlar. Dock med förbehåll för vissa lagstadgade undantag. Du kan även när som helst invända mot insamling och vidarebehandling av dina personuppgifter.

Om uppgifterna som behandlas om dig är felaktiga eller föråldrade har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan göras till info@multiform.dk, varefter vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål, såvida vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att upprätta, utöva eller avvisa ett juridiskt krav eller är nödvändig för att fullgöra ett avtal.

Under vissa omständigheter kan du även begära att vi ger dig en översikt över dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

När det gäller sådana förfrågningar ber vi dig att lämna relevanta upplysningar så att vi kan behandla din begäran, inklusive ditt fullständiga namn och din e-postadress, så att vi kan identifiera dig. Vi besvarar din förfrågan så snart som möjligt och inom en månad.

För mer information om dina rättigheter som registrerad hänvisar vi till Integritetsskyddsmyndigheten hemsida (www.imy.se) där du kan hitta ytterligare vägledning. När vi behandlar personuppgifter baserat på ditt samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. För att återkalla samtycke till vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss på e-post info@multiform.dk.

Om du inte håller med om vår behandling av dina personuppgifter ska du vara medveten om att du kan lämna in ett klagomål till datainspektionen i Danmark, Färöarna och Island.

 

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som t.ex. våra allianspartner. Vi ansvarar inte för innehållet på andra företags webbplatser (tredjepartswebbplatser) eller för dessa företags rutiner gällande insamling av personuppgifter. När du besöker tredjepartswebbplatser bör du läsa webbplatsernas dataskyddspolicyer för skydd av personuppgifter.

 

Sociala medier

På Multiform använder vi Facebook (inklusive Instagram), LinkedIn, YouTube och Pinterest. Mulitiform är personuppgiftsansvarig för den behandling vi själva utför på sociala medier. Multiform kommer i vissa fall att vara gemensamt personuppgiftsansvarig med sociala medier, inklusive Facebook (inklusive Instagram) och LinkedIn. Multiform följer de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer om gemensamt personuppgiftsansvar och Multiform säkerställer så långt det är möjligt att du får information om behandlingen av dina personuppgifter när du besöker våra sociala mediesidor. Denna information är ett komplement till den allmänna integritetspolicy som du får från de enskilda sociala medierna. Facebook (inklusive Instagram) och LinkedIn har publicerat ett tillägg om gemensamt personuppgiftsansvar som du kan läsa mer om här: Facebook eller LinkedIn.

 

Hur vi behandlar dina personuppgifter på sociala medier och till vad

Multiform använder dina personuppgifter, såsom beteende (t.ex. gillamarkeringar, kommentarer och besök) och annan tillgänglig information i sociala medier för att utveckla, förbättra och skydda våra produkter och tjänster och för statistiska ändamål. Multiform behandlar dina personuppgifter mot bakgrund av vårt berättigade intresse av att förbättra våra produkter och tjänster enligt dataskyddsförordningen artikel 6, första stycket, punkt f.

Sociala medier samlar in statistisk information om sina besökares beteende för egna ändamål genom cookies och pixlar på dina enheter när du besöker sidorna. Varje cookie innehåller en unik identifieringskod som förblir aktiv under en viss period, såvida den inte raderas före utgången av denna period. Du kan läsa mer om de sociala mediernas behandling av dina personuppgifter genom att läsa deras integritets- och cookiepolicy som du hittar här :

Facebook & Instagram

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Hur vi delar dina personuppgifter

Multiform delar aldrig dina personuppgifter med tredje part via sociala medier.

Sociala medier kan dela dina personuppgifter internt mellan sina juridiska enheter och externt mellan sina samarbetspartners i form av analysverktyg, marknadsföringsbyråer, kundundersökningar och akademiker. Sådana delningar kan innebära en överföring till länder utanför EU/EES. För mer information, se integritetspolicyn för sociala medier som vi länkar till ovan.

 

Dina rättigheter kopplat till sociala medier

Utformningen på de sociala medierna innebär att du i princip måste kontakta de sociala medieplattformarna direkt om du vill utöva dina rättigheter. Det beror på att det i praktiken endast är sociala medier som kan vidta de åtgärder som krävs för att tillmötesgå de flesta av dina förfrågningar. Om du anser att Multiform är i stånd till och rätt mottagare av din begäran om utövande av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Om du är Facebook-användare kan du utöva dina rättigheter via dina privata inställningar (https://www.facebook.com/privacy/explanation) eller genom att konfigurera dina preferenser så att du kan påverka hur dina personuppgifter samlas in och behandlas när du besöker facebook.com.

Har du en LinkedIn-profil kan du ändra dina inställningar här: https://www.linkedin.com/psettings/data-privacy/ och utöva dina rättigheter här: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/50191?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en.

Du kan ändra dina YouTube-inställningar här: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=en. För utövande av dina rättigheter på YouTube, se https://policies.google.com/privacy?hl=sv#infochoices.

Om du vill ändra dina sekretessinställningar på Pinterest eller utöva dina rättigheter kan du göra det här: https://policy.pinterest.com/da/privacy-policy.

 

Ändringar i vår personuppgiftspolicy

Vår personuppgiftspolicy uppdateras med jämna mellanrum samt till följd av viktiga ändringar i gällande regler, t.ex. ändring av lagstiftning, införande av nya tekniska lösningar, införande av nya eller ändrade tjänster, produkter osv., eller för att göra uppdateringar eller uppgraderingar av dessa.

 

Utgivare

Hemsidan ägs och publiceras av:
Multiform A/S
Østerbro 13
DK-6933 Kibæk

 

Kontakta Multiform A/S

Multiform A/S
Østerbro 13
DK-6933 Kibæk
+45 9719 2233
info@multiform.dk