Uppgifter policy

När du besöker vår hemsida samlar vi in relevanta uppgifter om dig som vi använder för att anpassa och förbättra innehållet som visas på sidan. Om du inte vill att vi ska samla in dess uppgifter bör du rensa dina cookies och undvika att använda sidan mer. Nedan går vi igenom vilken information som samlas in, insamlingens syfte och vilka tredje parter som har tillgång till informationen.

Cookies

Hemsidan använder “cookies” vilket är en textfil som sparas i webbläsaren på din enhet (PC, bärbar dator, surfplatta, mobil osv). Syftet med cookies är att känna igen din enhet, komma ihåg alla inställningar, mäta trafik, sammanställa statistik och rikta innehåll och annonser.

En cookie kan innehålla text, tal eller datum, men innehåller inte personuppgifter och kan inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus. Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Mer information hittar du här: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du raderar eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och förekomma oftare. Du kan dessutom riskera att hemsidan inte fungerar optimalt samt att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Cookies från tredje part

Hemsidan använder Google Analytics som är en webbanalystjänst från Google. Google Analytics använder cookies för att hjälpa till att analysera användares beteende på sidan och att sammanställa statistik. Vi använder denna statistik till att göra hemsidan mer användarvänlig.

På hemsidan används också cookies från Google. Dessa cookies används för riktad annonsering baserat på vad som bedöms som mest relevant för dig. Detta bestäms med utgångspunkt i innehållet på de sidor som du besöker och har besökt tidigare.

Notera att denna målinriktning sker på andra sidor utöver denna hemsida.

Cookies från Google Adwords ger oss möjlighet att följa effekten av annonser som visas på Google i samband med sökningar. Vi vill bara visa relevanta annonser i samband med sökningar och med hjälp av cookies kan vi följa om användare har hittat fram till den önskade sidan, produkten eller informationen.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som, i någon omfattning, kan kopplas till dig. När du använder dig av vissa tjänster och visst innehåll från vår hemsida samlar vi in och behandlar en mängd sådan information. Detta sker om du bokar ett möte, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar och registrerar dig som användare eller abonnent.

Typiskt sett samlar vi in och behandlar följande typer av uppgifter: Ett unikt ID och tekniska upplysningar om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, din geografiska placering samt vilka sidor du klickar på (intressen).

I den omfattning som du uttryckligen godkänner detta och själv lägger in informationen behandlar vi dessutom: Namn, e-post och telefonnummer. Detta sker i allmänhet i samband med att du anmäler dig till ett nyhetsbrev eller bokar ett möte.

Personuppgifter när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev

Vi skickar endast nyhetsbrev till mottagare som själv har valt det och som har registrerat sig. Om du mottar vårt nyhetsbrev utan att du har godkänt detta kan det bero på att en person som du känner har skickat nyhetsbrevet vidare till dig.

Vi sparar dina uppgifter i en databas på en skyddad server. Det är enbart Multiforms hemsidesansvariga i samarbete med en extern samarbetspartner som har tillgång till dina uppgifter.

Vi garanterar att vi inte sprider eller säljer din e-postadress eller andra personuppgifter till andra verksamheter. Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet genom länken längst ner i våra e-postmeddelanden.

Personuppgifter vid mötesbokning

Om du bokar ett möte via hemsidan kommer dina uppgifter lämnas vidare till den Multiform-butik som du har valt. När mötet har blivit registrerat tas personuppgifterna bort från hemsidan. Uppgifterna sparas dock i en anonymiserad form för användning i efterföljande statistik.

Personuppgifter vid event

I samband med t.ex. event i Multiforms butiker har vi ibland fotografer som tar situationsbilder till digitalt bruk på Multiforms plattform. Bilderna är uteslutande tillgängliga för Multiforms ledning och raderas efter högst fem år.

Säkerhet

Enligt personuppgiftslagen ska dina personuppgifter förvaras säkert och konfidentiellt. Vi sparar dina personuppgifter på datorer med mycket begränsad åtkomst. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder som förhindrar att dina uppgifter oavsiktligt eller olovligt raderas, offentliggörs, tappas bort, försämras, kommer i obehörigas händer, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid mot lagstiftningen.

Syfte

Personuppgifterna används först och främst till att genomföra den tjänst som uppgifterna har samlats in i samband med. Till exempel att skicka ut ett nyhetsbrev. Utöver detta används uppgifterna till att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som är mest relevanta för dig.

Dessutom används uppgifterna till att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod

Uppgifterna lagras under den tidsrymd som är tillåten enligt lagstiftningen och vi raderar uppgifterna när de inte längre är nödvändiga. Hur lång tid detta är beror på uppgifternas karaktär och lagringens bakgrund.

Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när informationen raderas.

Vidarelämning av uppgifter

Data om din användning av hemsidan, vilka annonser du mottar och eventuellt klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment mm lämnas vidare till tredje parter i den omfattning som dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter det handlar om i avsnittet om “Cookies från tredje parter” ovan. Uppgifterna används för riktad annonsering och statistik.

Vi använder utöver detta enskilda tredje parter för lagring (hostingföretag) och databehandling (IProspect). Dessa behandlar uteslutande uppgifter å våra vägnar och får inte använda dem för egna syften.

Vidarelämning av personuppgifter som namn och e-post mm kommer enbart ske om du godkänner detta. Vi använder enbart databehandlare inom EU eller i länder som kan ge dina uppgifter ett tillräckligt skydd.

Insyn och klagomål

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan dessutom när som helst göra invändningar mot att uppgifterna används. Du kan även dra tillbaka ditt godkännande av vår behandling av dina uppgifter. Om de uppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt till att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan skickas till: info@multiform.dk. Om du vill klaga över vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datatilsynet.

Utgivare

Hemsidan ägs och publiceras av:
Multiform A/S
Østerbro 13
DK-6933 Kibæk

Kontakta Multiform A/S

Multiform A/S
Østerbro 13
DK-6933 Kibæk

+45 9719 2233

info@multiform.dk