Dataskyddspolicy

Vi är både skyldiga och stolta över att skydda våra kunders, leverantörers och medarbetares uppgifter, däribland personuppgifter. Det är viktigt för oss att ta väl hand om dessa personuppgifter och säkerställa att vi följer dataskyddslagstiftningen och dataskyddsförordningen.

I denna datapolicy förklarar vi hur Multiform samlar in och använder personuppgifter som du lämnar, till exempel när du besöker vår webbplats.

Multiform är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via vår webbplats och tjänster som tillhör Multiform, såvida inte annat anges i datapolicyn.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar bara in de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna avtala möten samt tillverka och leverera ditt snickerikök från Multiform, och som utgångspunkt behandlar vi endast allmänna – inte känsliga eller konfidentiella – personuppgifter så som namn, adress, telefonnummer och e-post.

Vissa av de insamlade personuppgifterna är nödvändiga för att till exempel kunna genomföra en mötesbokning på webbplatsen. Det framgår av formulären som används för att samla in personuppgifter om de begärda uppgifterna är obligatoriska eller frivilliga. Om uppgifterna är obligatoriska är fältet markerat med en asterisk (*). Om du underlåter att lämna in nödvändig information ska du vara medveten om att du inte kan använda tjänsten på webbplatsen.

Om du lämnar ut personuppgifter om andra personer än dig själv uppmanar vi dig att informera dem om vidarebefordran och få deras godkännande.

Användning av personuppgifter

Vi samlar in och använder personuppgifter i samband med mötesbokning, evenemang, registrering för nyhetsbrev och användning av sociala medier. Vi kan även behandla dina personuppgifter för andra syften, om vi har rätt eller skyldighet att göra det enligt gällande lagstiftning. Vi behåller dina personuppgifter för att kunna producera och leverera dina varor och tillhandahålla service under hela garantiperioden.

I enlighet med fullgörandet av ett avtal mellan oss och samarbetspartners använder vi endast dina personuppgifter för utveckling, produktion, försäljning, marknadsföring och underhåll i samband med våra tjänster och produkter inom kök, badrum och garderober. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev på webbplatsen och för sälj-/marknadsföringsändamål anger du ett föregående och uttryckligt samtycke.

Personuppgifter vid mötesbokning

Vi är skyldiga att behandla de personuppgifter som du skickar in i vårt kontaktformulär när du bokar ett möte gällande våra köks-, badrums- eller garderobslösningar. Detta är vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter.

Om du bokar ett mötesavtal på webbplatsen vidarebefordras dina uppgifter till den Multiform-butik du har valt. Uppgifterna förblir i en anonymiserad form för efterföljande statistisk användning.

Personuppgifter vid evenemang

I samband med exempelvis evenemang i Multiforms butiker har vi ibland fotografer som tar situationsbilder för digitalt bruk på Multiforms plattformar. Därutöver är bildfilerna endast tillgängliga för Multiforms ledning och raderas efter max 5 år.

Personuppgifter vid registrering för nyhetsbrev

Vi skickar bara nyhetsbrev till mottagare som själva har valt det och registrerat sig. Om du har fått vårt nyhetsbrev utan att ha gett oss ditt godkännande kan det bero på att en person du känner har vidarebefordrat nyhetsbrevet till dig. Vi sparar dina uppgifter i en databas på en skyddad server. Det är endast Multiforms webbansvariga i samarbete med en extern samarbetspartner som har tillgång till dina uppgifter.

Cookies

Vi använder cookies på vår hemsida. Cookies är en textfil som sparas i din webbläsare på din dator, laptop, surfplatta eller mobil. Behandlingen av de uppgifter som samlas in vid användning av cookies förutsätter ditt godkännande och samtycke.

Syftet med behandlingen av data som samlas in med hjälp av cookies är:

  • att driva, förbättra och optimera webbplatsens prestanda och användarupplevelse samt tillhörande tjänster,
  • att utföra anonym kund- och användaranalys och segmentering för att förbättra vår förståelse för våra användare och erbjuda bättre och skräddarsydda tjänster till användarna, däribland dig,
  • statistiska syften.

Nödvändiga cookies hjälper till att göra en webbplats användbar genom att aktivera grundläggande funktioner, som till exempel sidnavigering. Webbplatsen kan inte fungera optimalt utan dessa cookies och du riskerar att det finns innehåll som du inte kan få tillgång till. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies och andra tekniker samt om vår insamling och behandling av personuppgifter genom att klicka på länken: Läs mer om användningen av cookies i vår cookiepolicy.

Det går att radera eller blockera cookies. Se vägledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Överföring av information

Vi vidarebefordrar endast personuppgifter när vi har laglig grund att göra det.

Under vissa omständigheter och enligt gällande lagstiftning kan det vara nödvändigt att lämna ut personuppgifter till offentliga myndigheter. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.

Dessutom använder vi olika leverantörer för att behandla de personuppgifter du har lämnat in på vår webbplats och våra andra webbtjänster.

Tredjeparts-IT-leverantörer som lagrar eller behandlar dina personuppgifter för vår räkning – men först efter att ha undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal (ett skriftligt avtal som säkerställer att personuppgifterna lagras och/eller behandlas inom de juridiska ramarna för EU:s dataskyddsförordning, GDPR).

Tredjepartsutvecklings-, marknadsförings- och försäljningsrelaterade juridiska enheter som lagrar och behandlar dina uppgifter för vår räkning – men först efter att ha undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi använder endast dina personuppgifter för utveckling, produktion, försäljning, marknadsföring och underhåll i samband med våra tjänster och produkter inom kök, badrum och garderober. Detsamma gäller för tredje parter som lagrar och/eller behandlar dina personuppgifter för vår räkning. Vi ser till att nödvändiga avtal om databehandling undertecknas.

Dina personuppgifter vidarebefordras inte till tredjepartsmottagare utan ditt tillstånd, med undantag för vad som beskrivs ovan. Vi säljer under inga omständigheter data kommersiellt.

Samtycke

När du använder Multiforms webbplats samtycker du till att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här i dataskyddspolicyn. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Om du återkallar ditt samtycke slutar vi att behandla dina personuppgifter såvida vi inte har rätt eller skyldighet att fortsätta behandlingen på annan rättslig grund, t.ex. gällande lagstiftning, och därefter endast på grundval av rättigheter och skyldigheter enligt gällande lagstiftning.

Observera att återkallandet av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av tidigare behandlingar som har utförts före återkallandet.

Lagringsperiod

Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre behöver dem för att uppfylla ett eller flera av de syften som nämns ovan. Dina uppgifter kan dock behandlas och lagras under en längre period i anonymiserad form eller om vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som vi behandlar. Dock med förbehåll för vissa lagstadgade undantag. Du kan även när som helst invända mot insamling och vidarebehandling av dina personuppgifter.

Om uppgifterna som behandlas om dig är felaktiga eller föråldrade har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan göras till info@multiform.dk, varefter vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål, såvida vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att upprätta, utöva eller avvisa ett juridiskt krav eller är nödvändig för att fullgöra ett avtal.

Under vissa omständigheter kan du även begära att vi ger dig en översikt över dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

När det gäller sådana förfrågningar ber vi dig att lämna relevanta upplysningar så att vi kan behandla din begäran, inklusive ditt fullständiga namn och din e-postadress, så att vi kan identifiera dig. Vi besvarar din förfrågan så snart som möjligt och inom en månad.

För mer information om dina rättigheter som registrerad hänvisar vi till Integritetsskyddsmyndigheten hemsida (www.imy.se) där du kan hitta ytterligare vägledning. När vi behandlar personuppgifter baserat på ditt samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. För att återkalla samtycke till vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss på e-post info@multiform.dk.

Om du inte håller med om vår behandling av dina personuppgifter ska du vara medveten om att du kan lämna in ett klagomål till datainspektionen i DanmarkFäröarna och Island.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som t.ex. våra allianspartner. Vi ansvarar inte för innehållet på andra företags webbplatser (tredjepartswebbplatser) eller för dessa företags rutiner gällande insamling av personuppgifter. När du besöker tredjepartswebbplatser bör du läsa webbplatsernas dataskyddspolicyer för skydd av personuppgifter.

Sociala medier

På Multiform använder vi Facebook (inklusive Instagram), LinkedIn, YouTube och Pinterest. Mulitiform är personuppgiftsansvarig för den behandling vi själva utför på sociala medier. Multiform kommer i vissa fall att vara gemensamt personuppgiftsansvarig med sociala medier, inklusive Facebook (inklusive Instagram) och LinkedIn. Multiform följer de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer om gemensamt personuppgiftsansvar och Multiform säkerställer så långt det är möjligt att du får information om behandlingen av dina personuppgifter när du besöker våra sociala mediesidor. Denna information är ett komplement till den allmänna integritetspolicy som du får från de enskilda sociala medierna. Facebook (inklusive Instagram) och LinkedIn har publicerat ett tillägg om gemensamt personuppgiftsansvar som du kan läsa mer om här: Facebook eller LinkedIn.

Hur vi behandlar dina personuppgifter på sociala medier och till vad

Multiform använder dina personuppgifter, såsom beteende (t.ex. gillamarkeringar, kommentarer och besök) och annan tillgänglig information i sociala medier för att utveckla, förbättra och skydda våra produkter och tjänster och för statistiska ändamål. Multiform behandlar dina personuppgifter mot bakgrund av vårt berättigade intresse av att förbättra våra produkter och tjänster enligt dataskyddsförordningen artikel 6, första stycket, punkt f.

Sociala medier samlar in statistisk information om sina besökares beteende för egna ändamål genom cookies och pixlar på dina enheter när du besöker sidorna. Varje cookie innehåller en unik identifieringskod som förblir aktiv under en viss period, såvida den inte raderas före utgången av denna period. Du kan läsa mer om de sociala mediernas behandling av dina personuppgifter genom att läsa deras integritets- och cookiepolicy som du hittar här :

Facebook & Instagram

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Hur vi delar dina personuppgifter

Multiform delar aldrig dina personuppgifter med tredje part via sociala medier.

Sociala medier kan dela dina personuppgifter internt mellan sina juridiska enheter och externt mellan sina samarbetspartners i form av analysverktyg, marknadsföringsbyråer, kundundersökningar och akademiker. Sådana delningar kan innebära en överföring till länder utanför EU/EES. För mer information, se integritetspolicyn för sociala medier som vi länkar till ovan.

Dina rättigheter kopplat till sociala medier

Utformningen på de sociala medierna innebär att du i princip måste kontakta de sociala medieplattformarna direkt om du vill utöva dina rättigheter. Det beror på att det i praktiken endast är sociala medier som kan vidta de åtgärder som krävs för att tillmötesgå de flesta av dina förfrågningar. Om du anser att Multiform är i stånd till och rätt mottagare av din begäran om utövande av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Om du är Facebook-användare kan du utöva dina rättigheter via dina privata inställningar (https://www.facebook.com/privacy/explanation) eller genom att konfigurera dina preferenser så att du kan påverka hur dina personuppgifter samlas in och behandlas när du besöker facebook.com.

Har du en LinkedIn-profil kan du ändra dina inställningar här: https://www.linkedin.com/psettings/data-privacy/ och utöva dina rättigheter här: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/50191?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en.

Du kan ändra dina YouTube-inställningar här: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=en. För utövande av dina rättigheter på YouTube, se https://policies.google.com/privacy?hl=sv#infochoices.

Om du vill ändra dina sekretessinställningar på Pinterest eller utöva dina rättigheter kan du göra det här: https://policy.pinterest.com/da/privacy-policy.

Ändringar i vår personuppgiftspolicy

Vår personuppgiftspolicy uppdateras med jämna mellanrum samt till följd av viktiga ändringar i gällande regler, t.ex. ändring av lagstiftning, införande av nya tekniska lösningar, införande av nya eller ändrade tjänster, produkter osv., eller för att göra uppdateringar eller uppgraderingar av dessa.

Utgivare

Hemsidan ägs och publiceras av:
Multiform A/S
Østerbro 13
DK-6933 Kibæk

Kontakta Multiform A/S

Multiform A/S
Østerbro 13
DK-6933 Kibæk

+45 9719 2233

info@multiform.dk