Hållbarhet

Vi anvender organiske materialer til et Multiform køkken af hensyn til bæredygtighed

För oss på Multiform är hållbarhet en del av vårt DNA. Våra kök kännetecknas av tidlös design, noggrant utvalda material och ett kompromisslöst utförande som har sina rötter i stolta snickeritraditioner. Multiform är köksklassikern som håller i decennier – precis som de bästa möbelklassikerna.

Lång leveranstid minimerar förbrukning av naturens resurser. Det samma gör vår dagliga insats för hållbara lösningar. Det gäller allt från certifiering av trä till förbrukning av energi och avfallssortering.

Byggda för att hålla i generationer

I dag är hållbarhet viktigt för många när de ska köpa konsumtionsvaror med lång livslängd, som kök och möbler. Därför ser vi fler och fler familjer som investerar i ett klassiskt kök i naturliga material som håller för att användas i generationer. Många föredrar att spara ihop till ett handsnickrat kök som håller livet ut framför att köpa ett som håller i 5–10 år. Det är glädjande och viktigt i en tid när det används fler resurser än vad jorden har.

Den globala agendan handlar idag helt naturligt om att förbruka resurser med omtanke. Vårt bidrag är att fortsätta med att skapa klassiska kök i utsökt kvalitet, som helt enkelt är för fina och bra för att slänga ut efter bara några år. Vi vill bidra till att konsumenter köper mindre men väljer bättre. Det är det allra bästa sättet att undvika slöseri.

Så har vi tänkt sedan 1982 då Multiform grundades. Grundaren av Multiform, Carsten Michelsen, hade en vision om att designa en köksklassiker, som i likhet med 1950-talets danska möbeldesigner skulle finnas i flera generationer. Han skapade Multiforms kök Form 1 1982. En köksklassiker som fortfarande lever kvar – och det gör även visionen.

Et Multiform køkken holder på tværs af generationer. Det er en del af vores syn på bæredygtighed ikke at overforbruge af jordens ressourcer

Varje kök månar om naturen

Alla Multiforms kök skräddarsys och tillverkas i Danmark på vårt snickeri i Kibæk. Erfarna möbelhantverkare bygger varje enskilt kök från grunden på äkta snickarvis: Allt trä och faner är handsorterat, alla lådor görs för hand och vi använder pluggar, tappar och laxstjärtsinkningar så att den tidlösa designen stärks av ett exklusivt hantverk.

Ett kök från Multiform är tillverkat nästan helt och hållet i trä – världens mest klimat- och miljövänliga råmaterial. Trä spelar en stor roll för klimatet både globalt och lokalt. Det finns två sätt att minska koldioxidutsläppen på: Vi kan släppa ut mindre koldioxid. Och vi kan ta bort koldioxid från luften och lagra den. Träd kan både ta bort koldioxid och lagra den medan trädet växer. Träden samlar upp koldioxid ur luften och lagrar den som kol i bland annat skogsmarkerna.

Lönnvirket som används till de handgjorda lådorna kommer från ett litet, familjeägt sågverk i Österrike och råvaran kommer uteslutande från europeiska skogar. För att få den ljusaste färgen och den jämnaste strukturen i virket fälls lönnarna till Multiforms lådor endast under några veckor om året, efter en period med frost. I skogen kan lönnen bli upp till 30 meter hög och 150 m i diameter. Trädet växer väldigt långsamt och är vanligtvis 120 år gammalt när det fälls. Det har en vacker, vitaktig färg med fina, spridda porer och svagt markerade årsringar.

Fokus på det goda klimatet – även i hemmet

När vi köper trä ser vi naturligtvis till att det följer EUTR-lagstiftningen. Europeiska unionens timmerförordning (EUTR) är EU:s förordning för att motverka handeln med olagligt avverkat timmer och trävaror från sådant timmer. Enligt förordningen är det förbjudet att marknadsföra olagligt avverkat trä och träprodukter från detta timmer och det finns en rad krav som företag måste uppfylla.

Materialet till våra skåp är PEFC-certifierat. PEFC är världens största skogscertifieringssystem för bärkraftigt skogsbruk och arbetar för att främja hållbar skogsförvaltning i hela världen. PEFC-certificeringen har som syfte att säkra skogsmiljön. Man har tänkt på klimatet, djuren och växterna, och skogen ska som minimum kunna reproducera sig själv. Skogscertifieringssystemet handlar också om de människor som arbetar i och lever i och av skogen vad gäller rättigheter, säkerhet och hälsa.

När vi köper in spånskivor och MDF-skivor efterlever de TSCA05 (The Toxic Substances Control Act). Vi ställer de allra strängaste kraven i samband med våra inköp, och för kunderna betyder det att dessa material avger väldigt lite formaldehyd.

Leverantörer med omtanke

Vi har långvariga samarbeten med ledande leverantörer som delar vår önskan om att göra framsteg med hänsyn till hållbarhet. Det kan vara leverantörer som exempelvis får ström till sin produktion från vindkraftverk eller solceller. När vi väljer nya leverantörer görs det bland annat mot bakgrund av en värdering av hållbarhetsinitiativ.

Exempelvis har vi valt en leverantör av ett nytt avfallssystem till alla kök.  På så sätt ger vi kunderna större möjlighet att sortera avfallet. Det nya avfallssystemet är tillverkat av återvunnen plast och kan, när det en gång ska bytas ut, återanvändas igen.

Framsteg hela tiden

Vi arbetar konkret med hållbara principer som en naturlig del av vår vardag. Genom att uteslutande använda grön el från nordiska vattenkraftsanläggningar och bland annat byta ut belysningen i snickarverkstaden till LED-belysning, har vi på Multiform minskat vårt koldioxidavtryck med 35 % bara från 2018 till 2019.

Vi siktar på nya områden. Genom att utveckla en ny vattenbaserad lack för lackering av alla våra ytor och optimera distributionen av våra kök har vi i 2019/2020 minskat vårt koldioxidavtryck med ytterligare 62 %. Vårt mål är att vara ett koldioxidneutralt företag år 2022.

Ambitiösa mål

På Multiform arbetar vi med en rad ambitiösa mål som både riktar sig mot våra medarbetare och ut mot vår omgivning. De är beskrivna i vår strategi och vår Code of Conduct.

Vi arbetar fokuserat med följande mål: Mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), Mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion), Mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna) och Mål 16 (Fredliga och inkluderande samhällen).

Bakom varje unikt kök från Multiform står ett team av de duktigaste möbelhantverkarna. Därför är bra arbetsförhållanden, fortsatt utveckling av kompetens och respekt för det enkla ett naturligt fokusområde för Multiform. Endast det skickligaste teamet kan skapa bästa tänkbara resultat.

Läs vår hållbarhetsredovisning 2021 här.

Vår visselblåsartjänst

Vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer. Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot de etiska riktlinjerna. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Klicka här för att rapportera ett visselblåsarärende eller skriv in följande adress i din webbläsare: https://report.whistleb.com/se/ballingslovinternational

Vårt visselblåsarsystem är ett slutet system som tillhandahålls av den oberoende externa tredje parten WhistleB Whistleblowing Centre AB (”WhistleB”). Systemet är helt fristående från vårt intranät och vår webbplats. Alla meddelande krypteras. För att säkerställa anonymiteten hos avsändaren sparar WhistleB inte IP-adresser eller annan meta-data.